Swiere Dûmny

Tsjerkebier - Swiere Dûmny

Untappd: ( 3.51 )

  • Merk: Tsjerkebier
  • Model: Swiere Dûmny
  • Beschikbaarheid: Op voorraad

  • € 2,80
  • Excl. BTW: € 2,31

Wêr binne se bleaun, de swiere dûmnys? Dy’t mei dûnkerreade hollen preken oer sûnde en straf? Der siet net folle goeds oan in minske, wy moasten it fan boppen hawwe! Mar dizze Swiere Dûmny is mei syn tiid meigongen: alle goeds der yn komt fan de ierde. Dochs hoege jo de gek net mei him te hawwen want it genietsjen fan in Tripel freget gâns fan lichem en geast. Mar dêr krije jo ek wat foar werom. Tsjoch! Waar zijn ze gebleven, de zware dominees? Die donkerrood aangelopen preekten over zonde en straf? Er zat weinig goeds aan een mens, we moesten het van boven hebben! Maar deze Swiere Dûmny is met zijn tijd meegegaan: al het goeds erin komt van de aarde. Toch moet je nog steeds niet met hem spotten want het genieten van een Tripel vraagt nogal wat van lichaam en geest. Maar je krijgt er veel voor terug. Proost!
Biereigenschappen
Bierstijl Belgian Tripel
Alcoholpercentage 8.1
Land van Herkomst Netherlands
Verpakking Fles
Volume 330 ml