Florida Seltzer Strawberry Kiwi

Florida Seltzer Strawberry Kiwi

Untappd: ( 4.02 )


  • € 6,95

Florida Seltzer Strawberry Kiwi

Van Untappd:
Hard seltzer with real strawberry and kiwi fruit

Tags: bier